Daar waar ‘t land

‘t water kust.

Daar waar de zee

ooit zout was.

De dwaallichten

je verwelkomen.

Daar ligt een verscholen paradijs.

Een hut op veen.

Rustend op wiegend gras

Daar borrelt ‘t

En bruist ‘t

Vol met magische golven van

Wijsheid en creatie

Heidy WaveMaker